APDM - Aplikasi Pangkalan Data Murid

APDM merupakan singkatan bagi Aplikasi Pangkalan Data Murid. APDM merupakan sistem online bagi mengisi dan mengumpul data-data murid. Sebagai contoh maklumat kehadiran murid. Secara ringkasnya, ianya adalah pengurusan murid-murid yang berada di dalam kelas. Ianya termasuk murid yang berada di sekolah rendah dan juga sekolah menengah.

Guru kelas memainkan peranan penting di dalam mengisi maklumat di dalam APDM.

apdm online


Aplikasi Pangkalan Data Murid APDM

Berikut merupakan cara bagaiman guru boleh mengakses APDM.pastikan guru mempunyai sambungan internet yang baik.

  1. Masuk ke laman web rasmi APDM
  2. Kemudian masukkan ID pengguna dan kata laluan.Kemudian Login
  3. ID dan kata laluan diberikan oleh Admin APDM di setiap sekolah.
  4. Sekiranya anda terlupa kata laluan, hubungi admin di setiap sekolah anda untuk reset kata laluan.
Semoga panduan ringkas mengenai APDM ini dapat membantu anda mengisi segala maklumat berkenaan murid terutamanya maklumat kehadiran murid.

0 comment... add one now