Permohonan Biasiswa MyBrain 2016 Online

Permohonan biasiswa Mybrain15 kini mula dibuka kepada mereka yang berkelayakan. Biasiswa MyBrain merupakan biasiswa yang diberikan kepada pelajar Ijazah Kedoktoran  PHD dan juga pelajar master. Terdapat 2 program di bawah biasiswa MyBrain iaitu MyMaster dan MyPHD

MyMaster diwujudkan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) menerusi Program MyBrain15 bagi membiayai pengajian di peringkat Ijazah Sarjana. Program ini merupakan feeder kepada MyPhD.

MyPhD merupakan salah satu Program MyBrain15 yang menyediakan pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran untuk mencapai sasaran 60,000 pemegang PhD dari kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2023.

Permohonan mula dibuka pada 16 Mac 2016 dan tarikh tutup 30 April 2016.
biasiswa mybrain 2016 online

Cara Permohonan MyBrain 2016


  1. Masuk ke portal https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrain15/v2/
  2. datar pengguna baru jika baru pertama kali memohon.
  3. Lihat sini syarat permohonan : 1. Syarat MyMaster  , 2. Syarat MyPHD
Jika terdapat sebarang soalan dan pertanyaan, bolehlah hubungi :
Alamat : Bahagian Biasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6 Presint 5 Kompleks Kerajaan Persekutuan 62200 PUTRAJAYA
(u.p : Unit MyBrain15)
Hotline : 03-8888 1616 | Klik di sini Direktori Bahagian Biasiswa
Email : mb15@mohe.gov.my
URL : http://www.mohe.gov.my


0 comment... add one now