Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Kerja kursus Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) merupakan salah satu komponen diperlukan  untuk cemerlang di dalam PT3.

Berikut adalah soalan ataupun tajuk kerja kursus Sejarah PT3 tahun 2016

 Anda dikehendaki membuat kajian tentang bangunan/ binaan bersejarah di tempat tinggal anda, Hasilkan satu laporan yang panjangnya tidak kurang daripada 300 patah perkataan.

Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Berikut adalah butir-butir yang perlu anda tahu mengenai kerja kursus sejarah PT3 2016;

Tajuk: Bangunan bersejarah di tempat tinggal anda
Tempoh perlaksanaan : 19 Jun 2016 - 1 Julai 2016
KERJA KURSUS SEJARAH PT3 2016

Komponen dalam Kerja Kursus Sejarah Pt3 2016

Berikut adalah komponen yang perlu ada dalam kerja kursus sejarah PT3 2016.

 • Tajuk Kajian
 • Nama Penulis
 • Isi Kandungan
 1. Latar belakang bangunan/ binaan
 2. Menerangkan struktur bangunan/ binaan
 3. Menghuraikan sebab bangunan/ binaan tersebut di bina
 4. Menganalisis fungsi dan keadaan bangunan pada masa kini
 5. Mencadangkan langkah untuk memelihara/ memulihara bangunan/ binaan
 • Penghargaan
 • Objektif kajian
 • Kaedah kajian
 • Hasil Kajian 
 • Rumusan
 • Lampiran
 • Sumber rujukan
 Selamat menjawab soalan kerja kursus sejarah PT3 2016. Semoga anda dapat menjawab soalan kerja kursus dengan jayanya. Anda boleh cari jawapan penuh serta tips-tips lain menjawab kerja kursus sejarah PT3 2016 di blog ini.

0 comment... add one now