Biasiswa Yayasan Wilayah Persekutuan 2016

Biasiswa kepada anak-anak daripada keluarga berpendapatan rendah di Wilayah Persekutuan yang berjaya melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Awam peringkat ijazah pertama sahaja.
BIASISWA YAYASNA PERSEKUTUAN


KELAYAKAN AKADEMIK 
  • Sekurang-kurangnya mendapat 5A dan lulus semua matapelajaran dalam peperiksaan SPM.
  • Sekurang-kurangnya mendapat purata nilai gred kumulatif (CGPA) 3.00 dan lulus semua matapelajaran dalam peperiksaan STPM, Matrikulasi, Asasi, Pra-Universiti, Foundation dan Diploma. 

TARIKH TUTUP: 5 FEBRUARI 2016

KEUTAMAAN BIDANG-BIDANG PENGAJIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT :
 a) Undang-undang
 b) Perakaunan
 c) Kejuruteraan
 d) Senibina 
e) Teknologi Komputer dan Maklumat
 f ) Ekonomi 
g) Pengurusan Pentadbiran dan Perniagaan 
h) Psikologi dan Kaunseling 
i ) Veterinar 
j ) Akaun / Kewangan
k) Sains Sosial
l ) Bidang-bidang yang diputuskan layak oleh YWP

0 comment... add one now