Permohonan Kenaikan Pangkat Gred DH29/DH32/DH34 Ke Gred DH42 (PPPT)

Permohonan kenaikan pangkat Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) dari gred DH29, DH32, dan DH34 ke DH 42. Sukacita dimaklumkan kepada mana-mana pagawai yang berkelayakan untuk dinaikkan pangkat ke DH42 kini bolehlah mula membuat permohonan.

kenaikan pangkat

Antara Syarat Permohonan Adalah

  • Telah disahkan jawatan
  • Mencapai tahap LNPT 80%
  • Memliliki ijazah
  • Diperakui ketua jabatan
  • Bebas dari senarai peminjam tegar.
Permohonan boleh dibuat secara online melalui portal berikut

Tarikh dibuka: 15 Disember 2015
Tarikh tutup: 31 januari 2016

Untuk maklumat lanjut borang permohonan dan syarat-syarat terperinci, bolehlah pergi ke sini.

0 comment... add one now