KADAR DIVIDEN DAN BONUS ASB 2015 KENAIKAN

Kadar dividen dan juga bonus ASB bagi tahun 2015. Berikut merupakan maklumat penting bagi para pemegang akaun Amanah Saham Berhad (ASB) danb Amanah Saham Nasional (ASN).

Tempoh Penangguhan: 24 Disember hingga 3 januari 2015
Tujuan Penangguhan: Pengiraan Pengagihan PendapatanBagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2015
Pembukaan Semula urus niaga: 4 januari 2016
asb


**Pemegang unit dinasihatkan untuk mengemaskini alamat surat menyurat bagi tujuan penghantaran dokumen ke alamat yang betul dan terkini.\

Kadar Dividen Dan Bonus:

Tahun 2015: (Belum diumumkan)
Tahun 2014: 7.50 sen seunit

0 comment... add one now