Contoh Sasaran Kerja Tahunan SKT 2017

Contoh Sasaran Kerja Tahunan SKT 2017. Setiap guru perlulah mempunyai SKT yang bertujuan untuk menlengkapkan LNPT atas talian.

Berikut merupakan contoh SKT tahun 2017. Anda bolehlah edit dan mengubahsuai mengikut SKT anda sendiri.

Lihat di bawah.. atau muat turun format Word di sini


SASARAN KERJA DAN LAPORAN PENCAPAIAN

Bahagian I – Pencapaian Sasaran Kerja
                      (PYD hendaklah melaporkan pencapaian sasaran kerja dalam tempoh penilaian : 1 Januari 2017 – 31 Disember 
2016).  Laporan ini bolehlah disediakan dalam beberapa helaian bersesuaian mengikut keperluan.

NAMA                         :          
NO. KPT                     :          
JAWATAN                 :          
SEKOLAH                  :           SMK KULAI BESAR, KULAIJAYA, JOHOR


BIDANG :       1.   Kurikulum : Ketua Panitia Sejarah
2.   Kurikulum : Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5
3.   HEM : Guru Tingkatan 3B
4.   HEM :Guru Bertugas Harian / Mingguan
5.    Kokurikulum :Guru Rumah Persona
6.    Kokuriklum : Guru Penasihat Hoki
7.    Kokurikulum : Guru Penasihat Persatuan Pandu Puteri
8.    Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : Setiausaha LDP
9.    Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah : JK Kewangan Sekolah


Bil
Ringkasan Aktiviti / Projek
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)
Sasaran Kerja
(untuk tempoh penilaian)
Pencapaian Sebenar
(diisi pada akhir tempoh penilaian)
Ulasan
(oleh PYD sekiranya berkaitan)
1
Ketua Panitia Sejarah
Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai Ketua Panitia Sejarah.
Kuantiti:
9 fail
Kualiti:
Mengikut Prosedur SPSK
Masa:
Januari – November 2016
Disiapkan mengikut petunjuk prestasi


Dilaksana dengan mematuhi piawai SPSKBil
Ringkasan Aktiviti / Projek
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)
Sasaran Kerja
(untuk tempoh penilaian)
Pencapaian Sebenar
(diisi pada akhir tempoh penilaian)
Ulasan
(oleh PYD sekiranya berkaitan)
2
Guru Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5
Merancang, menulis buku rekod mengajar, mengajar, memantau, menilai dan melaporkan untuk mata pelajaran Sejarah tingkatan 4 dan 5
Kuantiti:
5 kelas (nyatakan kelas tersebut)
Kualiti:
Mengikut HSP
Masa:
Januari – November 2016

Disiapkan mengikut petunjuk prestasi


Dilaksana dengan mematuhi piawai SPSK

3
Guru Tingkatan 3B
Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai guru tingkatan 3B
Kuantiti:
1 kelas
Kualiti:
Mengikut spesifikasi tugas guru tingkatan
Masa:
Januari – November 2016

Disiapkan mengikut petunjuk prestasi


Dilaksana dengan mematuhi piawai SPSK
4
Guru Bertugas Harian / Mingguan
Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai guru bertugas harian  mingguan
Kuantiti:
1940
Kualiti:
Semua murid dapat mengikuti peraturan sekolah
Masa:
Januari – November 2016

Disiapkan mengikut petunjuk prestasi


Disiapkan mengikut petunjuk prestasi

Bil
Ringkasan Aktiviti / Projek
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos)
Sasaran Kerja
(untuk tempoh penilaian)
Pencapaian Sebenar
(diisi pada akhir tempoh penilaian)
Ulasan
(oleh PYD sekiranya berkaitan)
8
Setiausaha LDP
Merancang, melaksana, memantau, menilai dan melaporkan tugasan sebagai Setiausaha LDP
Kuantiti:
117 guru dan 13 AKS
Kualiti:
Semua guru dan AKS dapat mengikuti latihan selama 7 hari seminggu
Masa :
Januari – November 2016

Disiapkan mengikut petunjuk prestasi

 
 
          Tandatangan PYD                                                                                                                                 Tandatangan PPP
   

 Tarikh : ………………....………..                                                                                                                                                          Tarikh : ……………….........……         


0 comment... add one now