SPA8 Semakan Status Pendaftaran

spa8i
SPA8 ataupun dikenali sebagai SPA8i merupakan portal yang disediakan bagi para pemohon jawatan di dalam kerajaan. Melalui portal ini para pemohon boleh menyemak status permohonan, status pendaftaran juga semak status temuduga yang telah dijalankan.

Berikut merupakan portal yang boleh diakses oleh para pemohon penjawat awam.

Pendaftaran Pekerjaan Dalam Perkhidmatan Awam (SPA8i)

Gunakan server 2 jika anda gagal mengakses server 1.


0 comment... add one now