Anda Akan Terkejut Sebab Mengapa Steve Jobs Tidak Membiarkan Anaknya Menggunakan Ipad

jobs


Jika anda mempunyai anak, adakah anda akan memberikan anak anda iPad untuk mereka gunakan sebagai bahan hiburan?

Dalam satu laporan New York Times , seorang pemberita pernah bertanya kepada Stever Jobs " Anak anda mestinya menggunakan iPad kan?

Steve Jobs menjawab:

'Mereka langsung tidak menggunakannnya. Saya menghadkan teknologi kepada anak saya di rumah."

"Anak saya sering mengeluh kerana tidak membiarkan mereka menggunakan teknologi. Ini kerana rakan-rakan mereka yang lain semuanya tidak ada peraturan sedemikian."

"Saya berbuat demikian ini kerana saya telah melihat betapa bahayanya teknologi kepada manusia pada awalnya. Saya telah melihatnya dan saya tidak ingin ianya berlaku pada anak-anak saya."

"Jika kita biarkan anak menggunakan iphone, iPad, mereka akan kekurang daya imaginasi dan kreativiti."

"Apa yang sebaiknya adalah kita berinteraksi dengan  alam persekitaran, bergerak, dan kita mengambil maklumat melalui buku dan bersosial.
0 comment... add one now