Tugas Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi/Kewangan) SPA

Berikut merupakan deskripsi tugas seorang pembantu tadbir. Dalam artikel kali ini pembantu tadibir dibahagikan kepada dua iaitu pembantu tadbir Perkeranian/operasi dan pembantu tadibir kewangan.
kerani

Tugas Pembantu Tadbir Kewangan


Bertanggungjawab ke atas tugas-tugas kewangan sepenuh masa dengan membantu pihak pengurusan/penyelia dalam urusan-urusan seperti berikut:

1.Menyedia dan mengemaskinikan belanjawan tahunan.
2.Mengurus dan mengawal peruntukan.
3.Menyelenggara rekod dan menyediakan laporan perbelanjaan.
4.Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar.
5.Mengurus, merekod dan mengambil tindakan susulan berhubung dengan pendahuluan diri, 6.pendahuluan pelbagai, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan.

Tugas Pembantu Tadbir Perkeranian/Operasi


1. Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan.

0 comment... add one now