Semakan Kenaikan Pangkat Guru DG29 Ke DG32 Secara Online

Kepada semua guru yang telah memohon untuk kenaikan pangkat dari DG29 ke DG32 kini bolehlah mula menyemak permohonan anda.
semak naik pangkat  guru

Cara semakan permohonan kenaikan pangkat guru adalah seperti berikut;

1. Masuk ke link http://naikpangkat.moe.gov.my/
2. Masukkan No Kad pengenalan, dan Klik semak.

Untuk makluman;
PERHATIAN:
1. Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara online tidak melibatkan urusan pemangkuan.
2. Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan perakuan oleh Ketua Jabatan.
3. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini.
4. Sebarang pertanyaan bagi tujuan penyemakan status kenaikan pangkat melalui emel, tuan/puan perlu mengisi maklumat berkenaan (seperti di Jadual 1).
5. Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah berjaya bagi sebarang urusan kenaikan pangkat, tuan/puan boleh menyemak status Surat Kenaikan Pangkat dengan Ketua Jabatan/ Bahagian masing-masing selepas dua (2) minggu dari Tarikh Lembaga Bersidang.

0 comment... add one now