Permohonan Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan- HLP 2016

Adalah dengan ini dimaklumka bahawa Kemeterian Pendidkan Malaysia (KPM) mempelawa Pegawai Pendidkan Siswazah (PPPS) yang berkelayakan untuk memohon Hadiah latihan Persekutuan (HLP) dan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBP TB) untuk menjalani pengajian pada peringkat Ijazah Kedoktoran dan Sarjana sesi 2016.
Iklan dibuka mulai 12 Jun 2015 (jumaat) sehingga 12 Julai 2015 (Ahad), PPPS yang berminat bolehlah rujuk syarat kelayakan dan juga cara permohonan yang disediakan, kemudian memohoan secara online melalui link dibawah;

LINK: http://ehlp.moe.gov.my/cbbptb/index.cfm
logokpm

Permohonan yang telah lengkap hendaklah dicetak dan dikemukakan ke Bahagian Tajaan
Pendidikan sebelum atau pada 24 Julai 2015 (Jumaat).

Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dicetak dan diserah kepada Bahagian Tajaan Pendidkan sebelum ataupun pada 24 Julai 2015 (Jumaat).

0 comment... add one now