Panduan Pengurusan Pejabat 2015


Panduan Pengurusan Pejabat digubal berdasarkan AP dan telah diperbaiki dengan mengambil kira pesatnya pembangunan teknologi maklumat dan multimedia . Ia juga bertujuan untuk mengelkalna kaedah pelaksanaan tugas secara tradisional teruta di bahagian pejabat jabatan yang kecil di bahagian daerah , negeri, pihak berkuasa berkanun atau pihak berkuasa tempatan.
pengurusan pejabat


Panduan pengurusan Pejabat ini meliputi pentadbiran am, peerkara pekhidmatan, alat kelengkapan pejabat, rekod awam dan kemudahan perhubungan.

Panduan ini berkuatkuasa dari tarikh ia dikeluarkan.

Muat turun terus panduan ini ke dalam komputer anda:

Panduan Pengurusan Pejabat
Panduan Pengurusan Pejabat versi power point

0 comment... add one now