Panduan & Pemarkahan Kerja Kursus Rekacipta SPM 2015

Berikut merupakan cara pemarkahan kerja kurus SPM 2015 untuk subjek Rekacipta.

Manual ini mumpunyai 3 bahagian iaitu;
 Bahagian A : MAKLUMAT AM
 Bahagian B : AKTIVITI PENTAKSIRAN
 Bahagian C : PENTADBIRAN PENTAKSIRAN

Masa yang diberi untuk menyiapkan kerja kurus ini bermula pada Februari 2015 sehingga Julai 2015.

Anda boleh terus memuat turun manual ini pada link berikut:

DOWNLOAD

moe

0 comment... add one now