Latar Belakang Persetiaan Persekutuan 1895

Perjanjian prsektuan 1895 telah ditandatangani dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1896 tentang Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

Antara syarat-syarat perjanjian ialah:

1.Raja-raja bersetuju menggabungkan negeri mereka menjadi sebuah persekutuan yang akan dikenali sebagai Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
2. Raja-raja bersetuju menerima seorang pegawai British sebagai Residen Jeneral
3. Raja-raja bersetuju mengikut nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu
4. Raja-raja bersetuju membantu negeri-negeri yang memerlukan bantuan mengikut nasihat kerajaan British
5. Residen Jeneral bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-Negeri Selat yang juga menjadi Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

sejarah

Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895

1. Ditandatangani pada tahun 1885
2. Mula kuatkuasa pada tahun 1896.
3. Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan
Pahang disatukan menjadi NNMB
4. Pusat pentadbiran di Kuala Lumpur
5. Diketuai oleh seorang Residen Jeneral
6. Jawatan Residen kekal di negeri
7. Frank Swettenham Residen Jeneral Pertama

0 comment... add one now