Latar Belakang Kegiatan Ekonomi PT3 Geografi

Kegiatan ekonomi adalah satu proses di mana penghasilan, pengagihan dan penggunaan berlaku. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan nilai dan pendapatan.


CONTOH LATAR BELAKANG KEGIATAN EKONOMISebagai contoh, latar belakang kegiatan ekonomi pertanian. Pertanian memerlukan seorang petani untuk menghasilkan hasil tanaman yang dikehendaki, iaitu beras,sayuran, dan buahn-buahan. Selepas penghasilan dilakukan, ianya akan diagihkan kepada para penjual. Para penjual di sini merujuk kepada penjual-penjual di pasar tani, pasaraya, dan pasar minggu contohnya. Kemudian, akan berlaku proses penggunaan. Pengguna adalah 'end-user' hasil daripada kegiatan ekonomi pertanian ini. Penguuna merujuk kepada kita sendiri, ibu bapa, dan orang ramai yang pergi ke pasar tani untuk membeli barang-barang ini.

==================================

Jika inginkan latar belakang kajian untuk saya huraikan, silalah komen di bahagian komen di bawah kegiatan ekonomi apa yang ingin saya huraikan. Terima kasih.0 comment... add one now