Contoh Surat Pengesahan Majikan (Kerajaan & Swasta)

Surat pengesahan majikan biasanya diperlukan untuk urusan memohon pinjaman dan juga memohon pekerjaan. Ianya diperlukan bagi mengesahkan semua butir-butir maklumat yang diberikan adalah betul dan tiada sebarang penipuan.

Berikut merupakan contoh surat pengesahan majikan
surat

Surat Pengesahan Majikan ( Kerjaan & Swasta )


Ruj. Tuan:
Ruj. Kami:
Tarikh     :

Alamat Penerima
.....................
....................
.......................
.......................

Tuan,

SURAT PENGESAHAN JAWATAN DAN BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN 
     
Dengan ini disahkan bahawa penama di bawah merupakan pegawai kami di Syarikat ........................................................ Berikut adalah butir-butir perkhidmatan beliau:
1. Nama :  
2. No. Kad Pengenalan
3. No. Pekerja/No. Gaji
4. Tarikh Mula Berkhidmat : (hh/bb/tt) 
5. Tarikh Meletak Jawatan : (hh/bb/tt)  
6. Jawatan
7. Bahagian :     
8. Status Jawatan : (Tetap/Kontrak/Sementara/Sambilan) 
9. Gaji Pokok                          : 
10. Gaji Pokok 
           (termasuk elaun)                :


Sekian, terima kasih.

Yang benar,(Nama Pegawai Yang Mengesahkan)
Nama dan cop syarikat.

0 comment... add one now