Contoh Soal Selidik Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015

Berikut merupakan contoh borang soal selidik kegiatan ekonomi Geografi PT3 tahun 2015. Borang ini bolehlah dijadikan panduan, namun jangan ditiru bulat-bulat. Boleh jadi rakan anda yang lain menjadikan penulisan di dalam blog ini sebagai panduan mereka dan mereka pun meniru bulat-bulat. Bagi mengelakkan hal ini berlaku, jadikan ini cuma sebagai panduan untuk anda menyiapkan kerja kursus anda.

pasar

Borang Soal Selidik Kegiatan Ekonomi Geografi PT3 2015Borang Kaji Selidik
Tugasan Geografi Tingkatan 3

Tajuk : Kegiatan Ekonomi di (Masukkan tempat kajian anda)

ARAHAN: TANDAKAN (/) MANA YANG BERKENAAN

BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN


1. NAMA PENUH: _______________
2. JANTINA: [  ] LELAKI  [ ]WANITA
3. UMUR: _______
4. BANGSA : [ ]MELAYU 
                        [  ] CINA
                        [  ] INDIA
                        [  ] LAIN-LAIN, NYATAKAN: _______
5. PEKERJAAN: ____________


BAHAGIAN B: KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kegiatan ekonomi utama di kawasan anda?
[  ] Pertanian
[  ] Perlombongan
[  ] Pendidikan
[  ] Pelancongan
[  ] Pembalakan


BAHAGIAN C: SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah sumbangan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Peluang kerja
[  ] Penignkatan taraf hidup
[  ] Pendapatan
[  ] Meningkatkan taraf sosial masyarakatBAHAGIAN D: KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah kesan kegiatan ekonomi di tempat anda?
[  ] Pencemaran
[  ] Kepupusan sumber mentah
[  ] Peningkatan populasi mendadak
[  ] Perubahan landskapBAHAGIAN E: CARA MENGATASI KESAN KEGIATAN EKONOMI

1. Pada pendapat anda, apakah cara mengatasi kesan kegiatan ekonomi?
[  ] Kempen
[  ] Kuat kuasa undang-undang
[   ] kitar semula

Nama responden : ____________                   Tandatangan : __________________
Tarikh: ______________


Download terus template ini ke dalam komputer anda: KLIK SINI

0 comment... add one now