Senarai Rancangan Malaysia Ke 11 RMK11 Sektor Kesihatan

Berikut merupakan perkara yang telah dipersetujui dalam RMK 11 di dalam sektor kesihatan.
logo kkm

RMK11 dalam Sektor Kesihatan


  • Hospital baru akan dibina di kemaman, Bentong, Baling, Pendang,Pasir Gudang, Maran
  • Nisbah doktor kepada rakyat dipertingkat kepada 1:400
  • Hospital dinaik taraf iaitu hospital Tawau, Kota Marudu dan Miri
  • Klinik kesihatan terpilih dinaiktaraf.
  • Sebanyak 165 buah lagi klinik kesihatan 1 Malaysia akan dibina.
  • Hospital kluster diperkenal
  • Strategi e-health iaitu pengurusan data kesihatan, peneyelidikan, pembangunan dan pengkomersilan.
  • Agihan katil 2.3 katil : 1000 penduduk
  • Unit penguatkuasaan diperkemas meliputi farmaseutikal, kawalan penyakit, kesihatan makanan, kebersihan kawasan, amalan perubatan dan profesionalisme.

0 comment... add one now