Kemaskini Maklumat Calon Diperakui Lantikan Oleh SPP 2015

Kemaskini maklumat coalon yang telah diperakui oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran(SPP). Kepada calon yang telah diperakui lantikan, bolehlah mula membuat kemaskini maklumat masing-masing mulai 5 mei sehingga 25 mei 2015. Kemaskini bolehlah dibuat di e-graduan.
e-graduan

Kemaskini layak dilakukan oleh calon berikut;

1. CALON YANG DIPERAKU SEMULA OLEH SPP DAN MENJALANI TEMU DUGA PADA 28 OKTOBER – 28 NOVEMBER 2014

2. CALON J-QAF YANG BERTUKAR STATUS DARIPADA DIPERAKU BERSYARAT KEPADA DIPERAKU LANTIKAN TETAP

Kemaskini e-graduan Calon yang diperakui SPP 2015

Link kemaskini : http://egraduan.moe.gov.my

0 comment... add one now