Semak Slip Daftar MUET Sesi Julai 2015 Melalui Online Dan SMS


Semakan slip pendafataran MUET sesi Julai 2015. Sukacita dimaklumkan bahawa sesiapa yang berkenaan bolehlah mula menyemak slip pendaftaran MUET untuk mengetahu butiran seperti tarikh dan tempat peperiksaan dijalankan. Anda juga boleh terus mencetak slip tersebut untuk dibawa semasa hari peperiksaan.
logo muet


Semak Slip Daftar MUET Sesi Julai 2015 Online

Semakan menerusi http://webmpm.mpm.edu.my/muet atau http://online.mpm.edu.my

Semak Slip Daftar MUET Sesi Julai 2015 SMS

Calon boleh menyemak status pendaftaran melalui Sistem Mesej Singkat (SMS) dengan menaip MUET<jarak>INFO<jarak>No. Kad Pengenalan dan hantar ke 15888.0 comment... add one now