Tarif Baru Elektrik Bermula 1 Mac 2015

Mesyuarat kabinet hari ini telah memutuskan untuk menurunkan kadar tarif elektrik. Kadar tarif elektrik yang baru ialah . sebanyak 2.25 sen/kWj bagi pengguna di Semenanjung Malaysia, berkuat kuasa 1 Mac hingga 30 Jun 2015.

Selain itu, purata kadar tarif elektrik di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan diturunkan sebanyak 1.20 sen/kWj, berkuat kuasa bagi tempoh sama, penurunan sebanyak 3.5 peratus daripada purata kadar tarif semasa.


0 comment... add one now